Święty Ogień

Świętość Ognia to piękne i złożone zagadnienie obecne w rodzimej wierze od zawsze.
Kult ognia i jego świętość są oczywiste, jednak przybierają odmienne formy w różnych grupach, organizacjach i gromadach, dlatego przedstawiamy zasady obcowania z ogniem obowiązujące w Kompanii Zmierzchu:


1. Ogień zawsze jest boski.
Nie musi pochodzić z obrzędowego ogniska i nie musi służyć celom kultowym.
Jest boski w swej pierwotnej naturze.

2. Ogień obrzędowy, po zakończeniu ceremonii, może służyć celom praktycznym – np. kulinarnym.
Takie działanie podkreśla akceptację dla obecności i udziału bogów i duchów, zaproszonych podczas obrzędów, w czynnościach obozowych i biesiadnych.
Jest symbolem otwarcia się na ich uczestnictwo w naszym codziennym życiu.

3. Ogień oczyszcza.
Dopuszczalne jest spalanie w nim przedmiotów rytualnych oraz ważnych w kontekście symbolicznym.
Należy przy tym pamiętać, że ogniowi należy się szacunek, dlatego zabronione jest wrzucanie śmieci i nieczystości, oraz plucie weń.

4. Ogień powinien wygasać samoistnie.

Dlatego ważna jest rola Strażnika Ognia, który będzie pełnił przy nim wartę i pomoże mu gasnąć np. przez rozgarnianie żaru.
Zalewanie ognia wodą dopuszcza się, tylko w ostateczności, np. gdy wymaga tego bezpieczeństwo.