Posąg na Bagnie

Jest to główna przestrzeń sakralna, powstała w ramach Sanktuarium, poświęcona Welesowi.

Składają się na nią:

  • strefa wejściowa – dostępna bezpośrednio z parkingu przy głównej drodze;
  • strefa obrzędowa – półwysep z posągiem kultowym oraz odcięty groblą od wód płynących i mokradeł staw ofiarny;
  • strefa biesiadna – z miejscem ogniskowym, wiatą przeciwdeszczową i małym ołtarzem przeznaczonym do indywidualnych praktyk duchowych.